[bsa_pro_ad_space id=1 odkaz=stejné] [bsa_pro_ad_space id=2]

Přejít na obsah

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]


Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek, a společností G3 Newswire, vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek. G3 Newswire bere soukromí vašich informací velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše používání jakýchkoli údajů shromážděných námi nebo poskytnutých vámi v souvislosti s vaším používáním webových stránek.

 

Ochrana osobních údajů
Datum: 15 Květen 2018

1. Kdo je odpovědný za správu mých informací?
G3Newswire a všechny webové stránky, aplikace a časopisy provozované a/nebo vytvořené v souvislosti s ní jsou vlastněny a spravovány:
Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené království („my“ nebo „nás“).

Toto je naše Oznámení o ochraně osobních údajů a vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje.
Jsme odpovědní za shromažďování a řádnou správu jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete. Vaše osobní údaje budeme uchovávat v bezpečí a údaje, které nám poskytnete, použijeme v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a údajů a s podmínkami tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

2. Jaké informace shromažďujeme?
Data, která shromažďuje a ukládá Gaming Publishing, zahrnují pouze kontaktní informace, jako je jméno a e-mailové adresy. Neuchováváme žádné další informace o uživatelích G3Newswire, G3Newswire App nebo jakýchkoli souvisejících digitálních produktech od Gaming Publishing. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné finanční informace od uživatelů, protože služby společnosti jsou poskytovány zdarma nebo zpoplatněny. Neshromažďujeme informace o souborech cookie z webových stránek a neukládáme žádná uživatelská data z webových stránek. Žádné údaje nepředáváme třetím stranám a údaje o obsahu používáme pouze k poskytování zpravodajských služeb našim odběratelům. Neshromažďujeme ani neukládáme přihlašovací údaje a údaje o účtu pro žádnou ze služeb, webových stránek nebo publikací od Gaming Publishing a neshromažďujeme uživatelské záznamy, jako je například pohlaví, rodné město, datum narození a historie nákupů, protože se nejedná o služby. poskytuje Gaming Publishing.

Gaming Publishing neshromažďuje ani neukládá údaje o pohybu GPS, fotografie, kontakty ani informace z kalendáře. Naše stránky, služby a aplikace neshromažďují ani neukládají data senzorů z chytrých zařízení a neshromažďujeme informace o sociálních sítích, včetně přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z veřejných příspěvků nebo komunikace.

3. Údaje o poloze a čase v naší mobilní aplikaci
Pokud používáte mobilní aplikace G3Newswire nebo G3i, neshromažďujeme technologii GPS (nebo jinou podobnou technologii) k určení vaší aktuální polohy. V mnoha případech váš webový prohlížeč nebo platforma mobilního zařízení poskytne další nástroje, které vám umožní ovládat, kdy vaše zařízení shromažďuje nebo sdílí určité kategorie osobních údajů. Vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeč může například nabízet nástroje, které vám umožní spravovat používání souborů cookie nebo sdílení polohy. Doporučujeme vám seznámit se s nástroji dostupnými na vašich zařízeních a používat je.

4. Jak používáme vaše údaje?
Informace, které poskytnete, slouží pouze k tomu;
• poskytovat zpravodajské a informační služby věnované odvětví, o které se zajímáte
• abychom vás informovali o dalších produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat (viz níže);
• spravovat dotazy zákaznických služeb; a
• abyste nám pomohli poskytnout podrobnosti nebo informace, které jste si vyžádali.

5. Na jakém právním základě budeme zpracovávat vaše údaje?
Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat na základě zákonných důvodů, a to zejména z důvodů uvedených níže: -

Legitimní zájem
Můžeme použít vaše jméno a e-mailové kontaktní údaje, které jste nám poskytli, abychom vás informovali o produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Kdykoli nás můžete požádat, abychom s tím přestali.

Zákonná povinnost
Můžeme také zpřístupnit vaše osobní údaje bez vašeho svolení v rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon nebo nařízení.

6. S kým budete sdílet mé informace?
Gaming Publishing nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, můžeme však vaše osobní údaje zveřejnit bez vašeho svolení v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením a za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.

7. Jak spravujete moje informace?
Šifrování a zabezpečení
K zachování bezpečnosti vašich osobních údajů používáme řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a autentizačních nástrojů.

8. Aktualizujete své údaje?
Pokud byste chtěli změnit jakékoli své preference týkající se způsobu, jakým můžeme používat vaše informace pro přímý marketing, aktualizujte své uživatelské preference prostřednictvím e-mailu na james@gamingpublishing.

9. Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?
Máme zaveden systém doby uchovávání, abychom zajistili, že vaše informace budou uloženy pouze tehdy, když je to nutné pro příslušné účely nebo pro splnění zákonných požadavků. V případě, že vaše informace již nejsou vyžadovány, zajistíme jejich likvidaci nebo vymazání bezpečným způsobem.

10. Vaše práva
Máte právo se nás kdykoli zeptat: -
• potvrdit, zda uchováváme nějaké vaše osobní údaje;
• abychom vám zaslali kopii jakýchkoli osobních údajů, které o vás uchováváme;
• opravit jakékoli nepřesnosti ve vašich osobních údajích a doplnit relevantní podrobnosti, pokud jsou osobní údaje, které uchováváme, neúplné;
• vymazat (v možném rozsahu) jakékoli vaše osobní údaje, pokud nám to ukládá zákon;
• ukončit zpracování vašich osobních údajů, pokud nám to ukládá zákon;
• abychom vám umožnili přenosnou kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, pokud nám to ukládá zákon;
• ukončit zpracování jakýchkoli vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů; a
• zastavit zasílání marketingových materiálů. Upozorňujeme však, že vám můžeme nadále zasílat sdělení související se službami (tj. nemarketingová), jako jsou e-mailové aktualizace

Pokud jsme dospěli k rozhodnutí, které se vás dotýká automatickým zpracováním vašich osobních údajů, máte právo s někým mluvit a toto rozhodnutí projednat.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že jste nám k tomu dali souhlas, můžete nás kdykoli kontaktovat a svůj souhlas odvolat
Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv nebo chcete vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů, napište nám na níže uvedenou adresu.
Koordinátor ochrany dat, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené království.

Nebo e-mailem na: james@gamingpublishing.co.uk

11. Vztahuje se upozornění na propojené webové stránky?
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tyto webové stránky, takže když odkazujete na jiné webové stránky, měli byste si přečíst jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů.

12. Kdy sledujete telefonní hovory?
Nenahráváme telefonní hovory, které máte s našimi zaměstnanci.

13. Jak aktualizujeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů?
Naše oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a veškeré aktualizace umístíme na naši webovou stránku.

14. Na koho se mohu obrátit, pokud mám dotazy k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů?
Můžete nás také kontaktovat přímo, pokud máte nějaké dotazy týkající se našeho oznámení o ochraně osobních údajů nebo informací, které o vás uchováváme.

Napište nám prosím na níže uvedenou adresu.
Koordinátor ochrany dat, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Spojené království.
Nebo e-mailem na: james@gamingpublishing.co.uk
Nebo volejte na: +44 (0) 1282 686586
Pokud nejste spokojeni s naším vyřizováním jakékoli stížnosti, máte také právo kdykoli vznést připomínky britskému informačnímu komisaři: https://ico.org.uk

Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator][/vc_column][/vc_row]